.
+375(17) 284-06-08
Написать письмо
Главная Каталог книг

 Учебная литература

физика
Романова В.В.
Физика
Романова В.В.
Пособие состоит из блоков, которые содержат краткие сведения школьного курса физики, примеры решения типовых задач разного уровня сложности. В конце каждого блока даны задачи для самостоятельного решения.
перейти к книге
Год издания:    2014
2-е издание
Страниц:     312
Переплёт:    Твёрдый
Формат:     60×90 1/16 (14,5см x 21,5см)
ISBN:      978-985-11-0789-2
Язык:    Русский
17 руб. 95 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге
Вузовская наука Беларуси
Книга, подготовленная совместно с Министерством образования Республики Беларусь, рассказывает о состоянии, тенденциях развития и достижениях науки всех ведущих вузов страны, представляет их наиболее значимые научные, экономические и социальные проекты последних лет. Издание предназначено для всех, кто интересуется белорусской наукой и образованием, а также для молодых людей, выбирающих вуз для получения высшего образования, продолжения учебы в аспирантуре или докторантуре, для карьерного роста в науке.
перейти к книге
Серия   «Беларусь современная»
Год издания:    2017
Страниц:    320
Переплёт:    Твёрдый
Формат:    84×108 1/16  (20см х 26,8см)
ISBN:    978-985-11-1011-3
Возраст:    16+
Язык:     Русский
36 руб. 42 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге
Асветнікі Беларусі. Ян Баршчэўскі. Ян Чачот. Ігнат Дамейка
Дубянецкі Э.С.
Асветнікі Беларусі. Ян Баршчэўскі. Ян Чачот. Ігнат Дамейка
Дубянецкі Э.С.
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях і дзейнасць трох асветнікаў 19 стагоддзя — пісьменнікаў, пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, якія ўнеслі значны ўклад у вывучэнне фальклору роднага краю — Яна Баршчэўскага (каля 1794 — 1851) і Яна Чачота (1796—1847), а таксама геолага і натураліста, даслечыка прыроды Чылі Ігната Дамейкі (1802—1889).
перейти к книге
Серыя   «Ганаруся табой, Беларусь!»
Год выдання:    2017
Старонак:    72
Пераплёт:    Інтэгральны
Фармат:    70×100 1/16  (16см x 24см)
ISBN:    978-985-11-1030-4
Мова:    Беларуская
9 руб. 46 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге
Георгій Каніскі. Марцін Пачобут- Адляніцкі
Дубянецкі Э.С.
Асветнікі Беларусі. Казімір Семяновіч. Георгій Каніскі. Марцін Пачобут- Адляніцкі
Дубянецкі Э.С.
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную дзейнасць трох айчынных асветнікаў, якія ўнеслі значны ўклад у навуку, матэрыяльную і духоўную культуру — інжынера, тэарэтыка артылерыі і мысліцеля-гуманіста Казіміра Семяновіча, выдатнага пісьменніка, мысліцеля, царкоўнага і грамадскага дзеяча Георгія Каніскага, астранома, матэматыка Марціна Пачобута-Адляніцкага.
перейти к книге
Серыя   «Ганаруся табой, Беларусь!»
Год выдання:    2017
Старонак:    64
Пераплёт:    Інтэгральны
Фармат:    70×100 1/16  (16см x 24см)
ISBN:    978-985-11-0990-2
Мова:    Беларуская
6 руб. 30 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге
Асветнікі Беларусі
Дубянецкі Э.С.
Асветнікі Беларусі. Казімір Семяновіч. Іван Фёдараў. Пётр Мсціславец. Спірыдон Собаль
Дубянецкі Э.С.
У кнізе ў папулярнай форме распавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную выдавецкую і асветніцкую дзейнасць Івана Фёдарава, які выдаў першую друкаваную кнігу на тэрыторыі Расіі і з’яўляецца заснавальнікам кнігадрукавання ў Расіі і Украіне, беларускага і расійскага друкара і гравёра Пятра Мсціслаўца, які працаваў на тэрыторыі Расіі, Украіны, Літвы, а таксама прадаўжальніка справы Францыска Скарыны Спірыдона Собаля, друкарская справа якога закранала землі Беларусі і Украіны.
перейти к книге
Серыя   «Ганаруся табой, Беларусь!»
Год выдання:    2018
Старонак:    64
Пераплёт:    Інтэгральны
Фармат:    70×100 1/16  (16см x 24см)
ISBN:    978-985-11-1051-9
Мова:    Беларуская
7 руб. 82 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге
Асветнікі Беларусі
Дубянецкі Э.С.
Асветнікі Беларусі. Казімір Нарбут. Ян Снядэцкі. Анёл Доўгірд
Дубянецкі Э.С.
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і дзей­насць па прапагандзе навуковых і філасофскіх ведаў эпохі Асветніцтва трох выдатных вучоных Беларусі 18—19 стагоддзяў — Казіміра Нарбута (1738—1807), Яна Снядэцка­га (1756—1830) і Анёла Доўгірда (1776—1835).
перейти к книге
Серыя   «Ганаруся табой, Беларусь!»
Год выдання:    2017
Старонак:    64
Пераплёт:    Інтэгральны
Фармат:    70×100 1/16  (16см x 24см)
ISBN:    978-985-11-1010-6
Мова:    Беларуская
6 руб. 74 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге
Горжусь тобой, Беларусь
Дубянецкі Э.С.
Асветнікі Беларусі. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Уладзіслаў Сыракомля. Вінцэсь Каратынскі
Дубянецкі Э.С.
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, літаратурную nворчасць і дзейнасць па пашырэнні ведаў сярод простых людзей трох выдатных пісьменнікаў 19 стагоддзя, якія жылі на беларускіх землях, — Вінцэнта Дуніна- Марцінкевіча (1808—1884), Уладзіслава Сыракомлі (1823—1862) і Вінцэся Каратынскага (1831—1891).
перейти к книге
Серыя   «Ганаруся табой, Беларусь!»
Год выдання:    2018
Старонак:    64
Пераплёт:    Інтэгральны
Фармат:    70×100 1/16  (16см x 24см)
ISBN:    978-985-11-1065-6
Узрост:    12+
Мова:    Беларуская
8 руб. 62 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге
Ад добрага кораня – добры парастак
Ірына Калачова
Ад добрага кораня – добры парастак
Ірына Калачова
У кнізе разглядаюцца сямейныя традыцыі беларусаў, якія бытавалі ў мінулыя стагоддзі, паказваецца багацце народных прыёмаў, сродкаў і метадаў выхавання дзяцей. Тэарэтычная частка дапаўняецца практычнымі заданнямі для бацькоў, якія разам з дзецьмі змогуць абагульніць атрыманую інфармацыю па тэмах: любоў да Радзімы, павага да бацькі і маці, шанаванне старэйшых прадстаўнікоў роду і інш.
перейти к книге
Серыя   «Ганаруся табой, Беларусь!»
Год выдання:    2018
Старонак:    176
Пераплёт:    Інтэгральны
Фармат:    70×100 1/16  (16см x 24см)
ISBN:    978-985-11-1007-6
Мова:    Беларуская
14 руб. 20 к.
перейти к книге
Добавить в избранное Смотреть развороты подробнее о книге